Arkiv

Archive for the ‘Samhälle’ Category

Litauen röstade nej till legalisering av homoäktenskap

juni 23, 2017 Kommentering av

Litauens parlament, Seimas, röstade nej till att legalisera homoäktenskap förra veckan. Lagförslaget lades fram av en liberal fraktion. 29 ledamöter röstade ja till legalisering av kriminaliserade homoäktenskap medan 59 röstade nej, 20 avstod från att rösta. Nio konservativa, nio socialdemokrater, åtta liberaler och tre obundna ledamöter stödde förslaget. Ingen från Litauiska bondefolkunionen, Ordning och rättvisa, och Valaktionen för polacker i Litauen röstade för förslaget.

Undersökningar visar att över 80 procent av litauerna är mot alla former av samkönade partnerskap.

– Det har blivit en dålig vana i Litauen att inte rösta enligt folkmajoritetens vilja och moraliska principer, utan att behaga liberal media och Bryssels byrokrater. Det pågår försök att bryta den nationella konsensusen om moraliska frågor. Det syns mycket klart i det konservativa Fosterlandsförbundet, vars medlemmar nästan är splittrade i två lika stora delar i frågan, den yngsta generationen av förmodade konservativa röstar mot den naturliga familjen, sade statsvetaren Vytautas Sinica vid Vilnius universitet.

Länk

Annonser
Kategorier:Östeuropa, Samhälle

Påven: Sverige är en förebild för hela världen

januari 23, 2017 Kommentering av

Den spanska tidningen EL PAÍS intervjuade nyligen påven Franciskus. I intervjun framhöll påven Sverige som en förebild för hela världen.

– Ta emot och integrera. Förebilden för hela världen är Sverige. Sverige har nio miljoner invånare. Av dessa är 890 000 ”nya svenskar”, barn till invandrare eller invandrare med svenskt medborgarskap.

Påven påpekade att det är problematiskt att integrera invandrare men framhöll ett exempel på blandning som bevis på lyckad integration.

– Utrikesministern – jag tror det var hon, hon som kom för att skicka iväg mig – är en ung kvinna, dotter till en svensk mor och en far från Gabon. Integrerade invandrare. Problemet är integration.

Enligt påven är svenskarnas största problem att invandrarna strömmar in i en för låg takt.

– Så den andra fasen är den viktigaste: integration. Vad är det största problemet för Sverige nu? Det är inte att de inte vill att fler invandrare ska komma, nej! De kan inte få nog av integrationsprogram! De undrar vad mer de kan göra för att få fler människor att komma. Det är förvånande. Det är ett exempel för hela världen. Och det är ingenting nytt.

Påven vet genom vänner att man som invandrare får allt gratis i Sverige.

– Jag känner till Sverige på grund av alla argentinare, uruguayaner chilenare som åkte dit under militärdiktaturerna och som välkomnades där. Jag har vänner som åkte dit som flyktingar och som bor där. Du åker till Sverige och de ger dig sjukvård, papper, uppehållstillstånd… Och då har du ett hem, sade påven.

Kvinna citerade Bibeln – fick böter

november 18, 2016 1 kommentar

En domstol har dömt en fransk politiker att betala 5000 euro i böter för att ha citerat Bibeln angående homosexualitet.

I April 2014 gav den förra parlamentsledamoten och ledaren för det kristdemokratiska partiet Frankrikes parti, den 70-åriga Christine Boutin, en intervju i tidningen “Charles”. Hon fick frågan vad hon har för åsikter om homosexuella relationer. Som troende kristen och politiker svarade hon med att citera de heliga skrifterna: “Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.” Hon noterade att hon aldrig dömer homosexuella. Hon underströk att synd är oacceptabelt men att vi måste acceptera syndare.

På grund av dessa ord anmälde två homolobbyorganisationer henne för “offentlig uppmaning till hat och våld.” Två år senare döms Boutin att betala 5000 euro i böter och att betala skadestånd till de två HBTQ-samfunden på 2000 euro.

Representanter från den franska homorörelsen deklarerade att “Frankrikes dömande makt har skickat ett tydligt budskap till samhället”. Christine Boutin anser att hon har rätt att uttrycka sin religiösa mening om homosexualitet.

Länk

Kategorier:Europa, Religion, Samhälle

Dagis och skolor som ”skyddar barn mot homosexualitet” ska öppnas på Cypern

november 13, 2016 Kommentering av

Cyperns ärkebiskop Chrysostomos II överväger att starta dagis och skolor som ska ”skydda barn mot homosexualitet”. Detta meddelade han i en privat tevekanal. Redan nästa år räknar den cypriotiska kyrkans överhuvud med att öppna 10 dagis och lågstadieskolor. Inom två år ska två grundskolor startas. Inom sex år ska en skola med anti-gay-inriktning startas för äldre skolbarn.

– Vi kommer att ge Cyperns barn en mönsterutbildning, vi kommer att påvisa utvecklingsriktningen och göra allt för att de ska bli bra människor och fullvärdiga personer som hjälper detta land, sade Chrysostomos.

Den ortodoxa ledaren har beskrivit homosexualitet som ”en avvikelse från normen och en synd”. ”Det är inte någonting normalt, det är onaturligt”, sade Chrysostomos.

På frågan om hur han ska prata om homosexualitet med de äldre skolbarnen som kanske själva är homosexuella svarade ärkebiskopen följande: ”Jag ska säga er att människor måste börja kämpa… Vid någon punkt måste en människa lära sig känna skam och börja lära sig att överkomma dessa anomalier”.

Länk

Kategorier:Europa, Religion, Samhälle

Planen att eliminera den grekiska identiteten har satts i gång

november 7, 2016 Kommentering av

Athens ärkebiskop underströk återigen att Greklands premiärminister Alexis Tsipras vid ett möte mellan den grekiska kyrkans ledning och Greklands regering gav garantier för att detta läsårs läroböcker inte ska användas för religösa studier och att ämnet endast ska reformeras efter överenskommelse med kyrkan, rapporterar Agionoros.

Greklands utbildningsminister Nikos Filis, som även deltog i mötet, underströk att han kommer att ställa sig bakom denna ståndpunkt. ”Problemet är att Filis är en inkonsekvent person: han säger en sak på kvällen och en annan sak på morgonen. Naturligtvis är det mycket svårt att förvänta sig goda resultat av ett samarbete med honom, noterade ärkebiskopen.

Ärkebiskopen betonade att i en situation där ”grunderna för vår utbildning, traditioner och historia störtas omkull” har kyrkan rätten att höja sin röst och försvara sin ståndpunkt.

Angående byggandet av en moské i Aten sade ärkebiskopen: ”Hur kommer den här moskén att bli? Kommer det att bli en plats för bön eller undervisning? Det kommer att bli en orsak till en inre konflikt i den muslimska världen. Vi måste vara vaksamma.”

När han pratade om faran med islamiseringen av Grekland, sade den grekiska kyrkans överhuvud: ”Det här är ett försök att ändra Greklands identitet av för oss kända maktcentra. Vårt land går på vägen som leder till avkristnande och eliminering av den grekiska identiteten. De som inte är medvetna om denna fara är i ett tillstånd av lycksalig okunskap medan de som implementerar denna plan glatt gnuggar sina händer.

Länk

Relaterat:
EU genomför planen att avkristna Europa

Kategorier:Europa, Religion, Samhälle

Kristen familj fälls för bögkaka

oktober 26, 2016 Kommentering av

En appellationsdomstol i Belfast har dömt ägarna till ett bageri för diskriminering. Enligt domarna diskriminerade bageriet den öppet homosexuelle homosexaktivisten Gareth Lee när de vägade baka en kaka med texten ”Support Gay Marriage”. Domarna sade att det utgör direkt diskriminering att säga nej till en sådan slogan och att man inte får tillhandahålla en tjänst som endast speglar sina egna politiska och religiösa budskap angående sexuell läggning.

Public Affairs for the Christian Institute kräver i ett svar att folk skyddas från diskrimineringslagar som tvingar folk att bli förknippade med saker de motsätter sig.
– Men samma lagar har blivit ett vapen i händerna på de som vill förtrycka alla som för tillfället avviker från de politiskt korrekta normerna. Lagen behöver ändras innan mer skada görs.

– Den här domen underminerar den demokratiska friheten. Den underminerar religionsfriheten. Den underminerar yttrandefriheten, sade Bageriets chef Daniel McArthur.

Länk

Ärkebiskop kritiserade Greklands avkristnande

oktober 21, 2016 Kommentering av

I ett tal i staden Livadija på Krim kritiserade Atens ärkebiskop Hieronymus II i skarpa ordalag den grekiska regeringspolitiken som går ut på att avkristna Grekland:
– Ni har sålt ut och fortsätter att sälja ut Greklands rikedomar, ni ger bort våra järnvägar, våra hamnar, men vårt hemland och vår ortodoxi kommer vi aldrig att ge aldrig er, rapporterar Agionoros.

Angående de politiska partiernas roll i den nuvarande krisen sade ärkebiskopen:
– Vi måste klargöra vad vi behöver, hur vi ser på våra barns och familjers framtid, vilka strävanden vi har. Tiden har kommit att ställa frågan: Kan det vara värt att inte stödja partier utan istället konkreta människor?

Orden från den grekiska kyrkans företrädare resonerar med Sankt Paisios föreskrifter. På frågan om “vem man ska rösta på” svarade munken att “rösta på den som står närmare kyrkan. Rösta inte på partier som kallar sig kristna… Vi får inte splittra oss längs partigränser. Vi måste först älska vår kyrka och sedan vårt hemland och rösta på de som ägnar sina krafter åt kampen för dem.”

Länk

Kategorier:Europa, Religion, Samhälle