Hem > Europa, Mellanöstern, Samhälle > Jämförelse av befolkningsstatistik mellan Israel och Sverige

Jämförelse av befolkningsstatistik mellan Israel och Sverige

december 30, 2014

I dagarna släppte Israels motsvarighet till SCB befolkningsstatistik för 2014. Under året ökade befolkningen i Israel med två procent till 8 296 000 personer. Av dessa är 6 218 000 judar och 1 719 000 araber. Under 2014 föddes 176 600 barn och invandrade 23 000 diasporajudar.

Preliminär statistik från SCB visar att 118 000 barn föddes i Sverige 2014. Antalet invandrade uppgick under samma tidsperiod till 129 000 personer. Befolkningen ökade preliminärt till 9 745 000 personer.

En jämförelse mellan Israel och Sverige visar att det föds betydligt färre barn i Sverige trots att befolkningen är större här. Noterbart är även att invandringen till Sverige är många gånger högre än den till Israel. Detta trots att Israel ligger betydligt närmare konfliktområdena i Syrien och på Afrikas horn. Istället för en naturlig befolkningsutveckling genom barnafödande satsar Sverige uppenbart på att öka sin befolkning genom onaturlig invandring.

Den största etniska gruppen judar utgör 75,0 procent, medan den näst största folkgruppen araber uppgår till 20,7 procent. Resterande 4,3 procent, eller 359 000 personer, utgörs av andra kristna än araber och andra som inte är religionsklassificerade. I statistiken ingår inte heller 190 000 utländska arbetare som bor i Israel eller illegala invandrare.

Israel registrerar sina invånare efter religion och etnisk tillhörighet. I Sverige registrerar SCB personer utifrån två kategorier: ”svensk bakgrund” och ”utländsk bakgrund”. I den finare indelningen delas svensk bakgrund in i ”inrikes födda med två inrikes födda föräldrar” och ”inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder”. Utländsk bakgrund delas i sin tur in i ”inrikes födda med två utrikes födda föräldrar” och ”utrikes födda”. Till kategorin svensk bakgrund tillförs alltså personer med utländsk bakgrund.

Medan Israel har etnisk och religiös registrering av sina invånare är detta tabubelagt i Sverige. När Kent Ekeroth, som har en judisk identitet, föreslog registrering av nationell tillhörighet på svenska medborgare i våra fängelser viftade flera debattörer med nazistkortet. Till exempel tänkte Petter Larsson på Aftonbladet på 30-talets judestjärnor. Med hans logik skulle israeler med judisk etnicitet vara tvingade att bära davidsstjärnor i Israel.

Jerusalem Post
SCB – Befolkningsstatistik
Aftonbladet

Annonser
%d bloggare gillar detta: