Hem > Samhälle > Konservativ skolpolitik idag

Konservativ skolpolitik idag

september 8, 2014

Skolresultaten har stadigt gått ned under den liberale skolministern Jan Björklunds tid vid makten. Skolfrågorna har därmed aktualiserats i årets valrörelse.

Idag har vi skolplikt i Sverige. Alla grundskoleelever måste tillbringa sin vardag i skolan och utsättas för socialliberal indoktrinering och homopropaganda. Inlärning av kunskaper är ett underordnat mål.

En typisk konservativ idé är att legalisera hemundervisning och införa läroplikt. Detta är kontroversiellt i Sverige men vårt grannland Finland har precis detta. Finland är känt för sina mycket goda skolresultat i internationella mätningar. I USA är hemundervisning vanligt. Undersökningar visar att hemundervisade barn presterar bättre på standardprov och uppvisar en större social kompetens.

Hur ställer sig våra svenska ”konservativa” partier till detta?

Sverigedemokraterna som kallar sig ”socialkonservativt” vill låta staten ta över ansvaret för skolan och låta skolgången vara ”likvärdig”. Sverigedemokraterna vill med detta tvinga på även friskoleelever socialliberal propaganda.

”Nya Moderaterna”, som beteckar sig som ”liberalkonservativa”, vill inte genomföra några reformer inom den svenska skolan. Med Moderaterna blir det mer av samma vara men med mer resurser. Resurserna ska framförallt få kunskaperna i matematik att höjas.

Kristdemokraterna är ett kristdemokratiskt, konservativt parti, enligt de själva. Partiet vill satsa mer på att stärka ”värdegrundsarbetet” i skolan. Med detta avses att skapa en gemensam norm byggd på judisk-kristen etik som konkret går ut på solidaritet med de svaga. Partiet är en stark förespråkare av friskolor. Genom detta ska varje elev kunna hitta en skola som passar den enskilda.

Det nybildade Kristna Värdepartiet betonar föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns utbildning. De har på sin lista rätten till hemundervisning och friskola. Sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet vill de förbjuda. I och med detta skulle elever slippa analsexundervisning och uppmaningar till att prova på analsex.

Slutsatsen blir att Kristna Värdepartiet har den mest konservativa skolpolitiken. Sverigedemokraterna vill att skolan ska vara en socialliberal indoktrineringsanstalt som inget barn ska kunna undslippa. Kristdemokraterna intar en mellanposition. De vill fortfarande ha kvar skolplikten men samtidigt undkomma den liberala skolan genom möjligheten till friskolor. Moderaterna har en position som liknar Kristdemokraternas.

Läs även:
Konservativ invandringspolitik idag

Annonser
Kategorier:Samhälle
%d bloggare gillar detta: