Hem > Språk > Ultrakonservativa ord pekar på djupt eurasiskt arv

Ultrakonservativa ord pekar på djupt eurasiskt arv

maj 9, 2013

Fria tider har skrivit om att det kan finnas ett släktskap mellan olika språkfamiljer i Europa och Asien. Det handlar om indoeuropeiska språk, ”altaiska språk (turkiska och mongoliska med fler språk), tjuktji-kamtjatkanska språk (språk i nordöstra Sibirien), dravidiska språk (språk i södra Indien), eskimåisk-aleutiska språk (språk som talas i norra Amerika och på Grönland), kartveliska språk (georgiska plus tre besläktade språk) och uraliska språk (flera språk inkluderat finska och ungerska)”.

De flesta ord i levande språk har en halveringstid på 2000-4000 år, men några mycket vanliga räkneord, pronomen och adverb är ”ultrakonservativa” och har en halveringstid på mer än 10 000 år.

Forskarna tittade på 23 ord i de nämnda språkfamiljerna. ‘Ordet ”du” hade kognat i alla de sju språkfamiljerna och betydelsen och uttalet var liknande. Kognaten är te eller tu i indoeuropeiska språk,t`i i proto-altaiska och turi in proto-tjuktji-kamtjatkanska. Orden ”inte”, ”detta”, ”vi”, ”vem” och ”ge” återfanns i fem språkfamiljer. ”Moder”, ”hand”, ”eld”, ”aska”, ”mask”, ”höra”, ”dra” delades av fyra språkfamiljer. Men även mer ovanliga ord som verbet ”spotta” och substantiven ”bark” och ”mask” dök upp i listan. Kognat till ”worm” och ”eld” är egentligen de svenska orden ”orm” respektive ”fyr”.’

Fria Tider

Abstrakt:

The search for ever deeper relationships among the World’s languages is bedeviled by the fact that most words evolve too rapidly to preserve evidence of their ancestry beyond 5,000 to 9,000 y. On the other hand, quantitative modeling indicates that some “ultraconserved” words exist that might be used to find evidence for deep linguistic relationships beyond that time barrier. Here we use a statistical model, which takes into account the frequency with which words are used in common everyday speech, to predict the existence of a set of such highly conserved words among seven language families of Eurasia postulated to form a linguistic superfamily that evolved from a common ancestor around 15,000 y ago. We derive a dated phylogenetic tree of this proposed superfamily with a time-depth of ∼14,450 y, implying that some frequently used words have been retained in related forms since the end of the last ice age. Words used more than once per 1,000 in everyday speech were 7- to 10-times more likely to show deep ancestry on this tree. Our results suggest a remarkable fidelity in the transmission of some words and give theoretical justification to the search for features of language that might be preserved across wide spans of time and geography.

Ultra-conserved words point to deep language ancestry across Eurasia

Annonser
Kategorier:Språk
%d bloggare gillar detta: