Hem > Asien, Mellanöstern > Israelisk forskare ifrågasätter judars ursprung från Mellanöstern

Israelisk forskare ifrågasätter judars ursprung från Mellanöstern

maj 8, 2013

Forskningen om judars ursprung och genetik är enorm.

Tidigare har här skrivits om att judar är 3-4 procent afrikaner och blandningen skedde för 72 generationer sedan.

Från ett tidigare inlägg:

Judarna har för det mesta gift sig inom gruppen trots att de har varit utspridda över världen. Detta gäller speciellt mellanösternjudar och sefardiska judar. Ashkenazijudar härstammar i princip på fädernet från semiter och på mödernet från européer. Det finns också inslag av khazarer i vissa grupper. […] 85% av palestinerna härstammar från judar enligt gentester. De har konverterat ganska nyligen historiskt sett och många äldre minns fortfarande sina judiska traditioner.

Den israeliske genetikern Eran Elhaik utmanar nu föreställningen om att alla judar delar ett genetiskt arv från Judéen eller Palestina. Men detta innebär inte att judar inte skulle vara uppblandade med andra. Däremot utmanar han judars egen föreställning om att vara en ras. Och knäckfrågan handlar om Ashkenazijudarna.

Ashkenazijudarna kom från Palestina till Rhenlandet och vandrade därifrån till Östeuropa enligt en majoritet av forskarna. Den konkurrerande teorin är att ashkenazijudarna härstammar från khazarerna, ett turkfolk från Kaukasus, som konverterade till judendomen. Eran Elhaik menar att ashkenazijudarna är mycket mer genetiskt heterogena än vad förespråkarna för Rhenlandshypotesen tror. De genetiska markörer som judar delar med palestinier kan lika gärna ha kommit från Iran menar Elhaik.

Det judiska Khazarriket har funnits. Men historiker tror att det endast var eliten som konverterade till judendom på 700-talet. Men Elhaik menar att massomvändning av alla khazarer bättre kan förklara varför det fanns åtta miljoner judar i östra Europa i början av 1900-talet.

Elhaik testade armenier, som idag lever i Kaukasus, och fann att de liknar judar genetiskt. Hans motståndare hävdar att det beror på att armenier, som är ett folk som talar ett indoeuropeisk språk, kommer från Mellanöstern.

Huruvida judar är en ras eller inte har politiska konsekvenser. Historieprofessorn Shlomo Sand, som hävdar att judar är ett uppfunnet folk, säger att det förut var antisemitism att säga att judar är en ras men att det idag är antisemitism att säga att judar inte är en ras. Elhaik säger att Rhenlandshypotesen används för att rättfärdiga zionisternas historieskrivning.

Elhaik hävdar att han inte är ute efter att bevisa att dagens judar inte har någon koppling till Biblens judar, utan att han är intresserad av att studera psykiska sjukdomar hos ashkenazijudar för att de sinsemellan är så genetiskt homogena.

Länk

“The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses”

Relaterat:
Sydeuropéer, palestinier och judar är blandade med afrikaner
Judars genetik

Annonser
Kategorier:Asien, Mellanöstern
  1. maj 19, 2013 kl. 1:45 f m

    Finns inget som helst som tyder på det. Kazarerna var liksom ett slags halv******** som typ tatarer och det kan vilken människa som helst se att så inte är fallet utan dyra genetikstudier. Judarna ser ju ut precis som vad de är: blekta ******* och inte som *******. Vilket inte förvånande även är fallet genetiskt. Däremot kan de ha haft ett visst flöde från kazarerna iomed att de har yDNA R1a-Z93 (som är kopplad till indo-ariska folkslag från Centralasien och diverse blandhybrider med deras genetik typ turkfolk som kazarerna eller tatarerna), men R1a-Z93 finns även hos vissa Mellanösternjudar och icke-judiska semitfolk, så de kan lika gärna ha fått det av iranier, hettiter eller något dylikt folk. Assyrierna gillade ju att deportera diverse fiendefolk runt om i riket så de inte utgjorde ett hot mot dem (välbeprövad taktik som även Stalin använde ) och under denna tiden, bibliskt kallad ”den babyloniska fångenskapen” kan de ha blandat upp lite med något indoeuropeiskt derivatfolk och fått R1a-Z93 som sedmera flaskhalsats och växt i populationen.

    • maj 19, 2013 kl. 5:16 e m

      Tack för kommentaren, men använd lite bättre språkbruk.

  1. No trackbacks yet.
Kommentarer inaktiverade.
%d bloggare gillar detta: