Hem > Antropologi > Ännu en studie publicerad om romernas ursprung

Ännu en studie publicerad om romernas ursprung

december 14, 2012

För ett par dagar sedan publicerades en stor studie om romernas ursprung. I den konstaterades det att romerna kommer från Indien och spred sig därifrån för 1500 år sedan. På 1100-talet kom de till Europa. Inget större genflöde konstaterades mellan romer och populationerna i Mellanöstern på väg västerut.

I Europa blandade sig romerna med de lokal invånarna. Idag är romerna mellan 30 och 50 procent sydasiater. Några grupper som Walesiska romer är 90 procent européer. Y-DNA pekar på att de härstammar från låg kast i nordvästra Indien. Troligtvis härstammar de från folket Meghwal.

Generna avslöjar också att romerna under långa tider har hållt på med inavel. Dessutom har populationen haft hög dödlighet många gånger. Balkanromerna har blandat sig på senare tid med européer. De andra än balkanromerna har blandat sig med lokalbefolkningarna för att sedan hålla sig till sina egna.

I den nya rapporten som är publicerad i Plos One så konstaterar man att romerna utvandrade från Indien för 1400 år sedan och att de härstammar från nordvästra Indien. Forskarna jämförde romers gener med gener från 3498 indier från 57 indiska populationer. Romerna emigrerade för 1405 år sedan enligt beräkningar, med en felmarginal på 600 år. Så långt är rapporterna ganska samstämmiga.

Tidigare har lingvister försökt länka romerna till dom-folket i Indien. Dom-folket tros vara Indiens ursprungliga befolkning och inlemmades i Indiens kastsystem och medverkade i kremeringar. Domerna är daliter, det vill säga att de tillhör den lägsta kasten och är oberörbara. De anses orena av de högre kasterna och arbetar ofta med lik och renhållning.

Forskarna placerar dom-folket i södra Indien för 24000 år sedan, då de var samlare och jägare. Därifrån ska de i flera vågor ha utvandrat till andra delar av Indien: för 21000 år sedan till östra och nordöstra Indien, för 19000 år sedan till norr och en tredje våg för 16000-18000 år sedan till nordvästra Indien.

Det är okänt varför romerna utvandrade till Europa för 1400 år sedan. Men författaren bakom rapporten tror att det kan ha något att göra med ghaznavidernas invation av Pakistan och Indien på 900-talet. Ghaznaviderna var ett muslimskt turkfolk.

Abstrakt:

Linguistic and genetic studies on Roma populations inhabited in Europe have unequivocally traced these populations to the Indian subcontinent. However, the exact parental population group and time of the out-of-India dispersal have remained disputed. In the absence of archaeological records and with only scanty historical documentation of the Roma, comparative linguistic studies were the first to identify their Indian origin. Recently, molecular studies on the basis of disease-causing mutations and haploid DNA markers (i.e. mtDNA and Y-chromosome) supported the linguistic view. The presence of Indian-specific Y-chromosome haplogroup H1a1a-M82 and mtDNA haplogroups M5a1, M18 and M35b among Roma has corroborated that their South Asian origins and later admixture with Near Eastern and European populations. However, previous studies have left unanswered questions about the exact parental population groups in South Asia. Here we present a detailed phylogeographical study of Y-chromosomal haplogroup H1a1a-M82 in a data set of more than 10,000 global samples to discern a more precise ancestral source of European Romani populations. The phylogeographical patterns and diversity estimates indicate an early origin of this haplogroup in the Indian subcontinent and its further expansion to other regions. Tellingly, the short tandem repeat (STR) based network of H1a1a-M82 lineages displayed the closest connection of Romani haplotypes with the traditional scheduled caste and scheduled tribe population groups of northwestern India.

The Telegraph
Plos One

Annonser
Kategorier:Antropologi
%d bloggare gillar detta: