Hem > Flykingpolitik, Samhälle > Om Erik Ullenhags myter

Om Erik Ullenhags myter

december 20, 2011

Regeringen med integrationsminister Erik Ullenhag har lagt upp en lista på sin hemsida där ”vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter” bemöts med ”fakta”. Här kommenteras ”myt 1”.

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.

Svar: Det stämmer säkert att andelen utlandsfödda inte kommer att öka nämnvärt, men det är egentligen för spekulativt att uttala sig om. Begreppet svensk är tvetydigt och man kan ana att Ullenhag är medveten om det. Svensk kan således betyda två olika saker:

1) En svensk är en person som bor i Sverige och har svenskt medborgarskap. Staten bestämmer vem som är svensk.
2) En svensk är en person som av andra svenskar uppfattas som svensk. Förslag på några olika perspektiv:
a) En svensk är en person som härstammar från de svenska folkstammarna.
b) En svensk är en person som inte har någon icke-svensk bakgrund och därmed har har en svensk genetisk struktur.
c) En svensk är en person som är kulturellt och naturaliserat svensk.

I USA, liksom i många andra länder, har man två begrepp. Alla är amerikaner, men amerikanen har också en rastillhörighet. Ras används istället för härstamning. I USA ökar antalet amerikaner varje år, mestadels på grund av icke-vit invandring. Andelen vita däremot minskar för varje år på grund av låg nativitet och hög medianålder.

Situationen för de vita i USA och för etniska svenskar liknar varandra. Analogt kommer därför antalet personer med svenskt medborgarskap som bor i Sverige att öka och andelen etniska svenskar att minska.

Huruvida myten är sann eller falsk beror på vad man menar med begreppet svensk. Klart är i alla fall att de som härstammar från de svenska folkstammarna eller har en genetiskt svensk struktur kommer att bli en minoritet.

Regeringen

Annonser
%d bloggare gillar detta: