Hem > Samhälle > Värderingar i Sverige

Värderingar i Sverige

juli 27, 2010

Detta inlägg är en uppföljare till inlägget om värderingar i världen. I det förra inlägget konstaterades det att Sverige utgör en egen pol när det gäller värderingar i världen. Ingenstans hittar man den speciella kombination av värderingar som man hittar i Sverige. I Sverige är inte abort och skilsmässa fel. Familjen väger mindre än individen. Man aktar inte auktoriteter. Nationell stolthet saknas. Den egna personens hälsa och livskvalitet rankas högt. Miljöfrågorna är viktiga. Tolerans mot främlingar och tolerans mot sexuellt avvikande är hög. Jämställdhet är viktigt. Krav på inflytande i politiken ställs.

Hur kommer det sig att det är just i Sverige och just bara här som den mixen av värderingar finns? Den första uppgiften blir att titta efter om de bakomliggande faktorerna kan förklara fenomenet. Dimensionerna Religiösa/Sekulära värderingar och Överlevnad/Självförverkligande värderingar används för att förklara skillnader i värderingar mellan olika länder. Mer än 70% av skillnaderna går att förklara med den modell som används. Modellen är den som används av World Values Survey. Tittar man i diagrammet nedan så visas både gjorda mätningar och förutsagda värderingar enligt modellen. Diagrammet finns tillsammans med flera andra intressanta diagram på World Values Survey.

För de flesta länderna ligger mätningarna nära de förutsagda värderingarna. Men ett land utmärker sig mer än andra. Nämligen Sverige. Så i Sverige finns en eller flera extra faktorer, utöver de som ligger till grund för modellen, som påverkar svenskarnas värderingar.

Den andra uppgiften är att se om svenskarnas värderingar alltid har varit extrema eller om värderingarna har förändrats. Tittar man på mätningar från de år som mätningarna har gjorts och för in i ett diagram så får man följande graf. Data är tagen från World Values Survey.

Här ser man tydligt att svenskarnas värderingar inte är oföränderliga. Svenskarnas värderingar var 1981 och 1990 ungefär desamma som hos grannländerna. Man kan ana en utveckling mot mer självförverkligande värderingar som följer av ökat välstånd hos de nya generationer som växer upp. Sedan ser man ett tydligt trendbrott i början av 90-talet. Därefter börjar svenskarnas värderingar även att utvecklas mot mer sekulära värderingar. Vad beror denna utveckling på?

Resultatet av dessa data är att i Sverige så har vi kraftigt avvikande värderingar från resten av alla länder. Sverige är en pol för sig. Denna skillnad kan inte förklaras med modellen som annars ger en bra förutsägbarhet för nästan alla andra länder. Det finns någon eller några extra faktorer i just Sverige som gör denna skillnad. Denna skillnad är inte unik över tid, utan någonting hände i början av 90-talet som kom att ändra utvecklingen av svenskarnas värderingar. Exakt vilka dessa extra faktorer är för några återstår att försöka ta reda på.

Hur ser då framtiden ut? En gissning är att Sverige går mot en amerikansk utveckling. Liberalerna, som har sina väljare längs kusterna, har värderingar som kan räknas som självförverkligande. Antagligen överväger de sekulära värderingarna något mer än de religiösa. Homoäktenskap är fortfarande inte på de flesta liberalers agendor. De flesta liberaler går fortfarande i kyrkan. Hos republikanerna ser det annorlunda ut. De har en mer traditionell profil och representerar överlevandevärderingar. Exempel på det är abortmotstånd och immigrationsrestriktioner. USA är ganska delat i två ungefär lika stora delar och det avspeglas i deras position i diagrammet.

En faktor som börjar bli betydande i Sverige är muslimernas andel av befolkningen. I förra artikeln konstaterades det att invånarna i de muslimska länderna har värderingar som är de direkt motsatta mot de värderingar som råder i Sverige. Den liberala medelklassen kommer antagligen att fortsätta ha värderingar som kommer att bli mer och mer sekulära och självförverkligande. Verklighetens folk utsätts mer och mer för brott och får det ekonomisk knaprare. Minskad fysisk och ekonomisk säkerhet leder till ökade överlevnadsvärderingar. Samhället kommer att bli mer delat. Medelvärdena av dimensionerna Religiösa/Sekulära värderingar och Överlevnad/Självförverkligande värderingar kommer nog med all sannolikhet att vandra mot mitten.

Annonser
Kategorier:Samhälle
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. februari 21, 2013 kl. 4:51 e m
Kommentarer inaktiverade.
%d bloggare gillar detta: